TRENÉRSKÝ TÝM SKIPPIES


TRENÉRSKÁ OSVĚDČENÍ

Instruktor základních všeobecných pohybových aktivit - pro děti a mládež

Instruktor základních všeobecných pohybových aktivit - pro děti a mládež

Mezinárodní certifikát Instruktor základních všeobecných pohybových aktivit - pro děti a mládež

ŠÉFTRENÉR DĚTI NA STARTU

FITNESS ZÁKLAD

ROZCVIČENÍ VE SPORTU

CORE TRÉNINK A BALANČNÍ POMŮCKY


OSVĚDČENÍ ROPE SKIPPING


OSVĚDČENÍ ROZHODČÍ

PAVLA KORÁBOVÁ

ALINA BENCA

PAVLA TŘEŠŇÁKOVÁ