ČLENSKÉ + ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Za každé dítě se platí stanovený členský příspěvek a oddílový příspěvek dle zařazení do tréninkového programu vždy na školní pololetí.

 
Členský příspěvek pro všechny na celý školní rok: (září - červen) = 500 Kč. Splatnost do 20. 9. 2023

Oddílový příspěvek za pololetí:

  • trénink 1 x týdně 90 minut 3200 Kč
  • trénink 2x týdně 90 minut 4500 Kč - (lze platit na splátky 2500 Kč do 20. 9. 2023 a 2 000 Kč do 20. 10. 2023)
  • trénink 3x týdně 90 minut 5300 Kč (lze platit na splátky 2800 Kč do 20. 9. 2023 a 2 500 Kč do 20. 10. 2023)

OP na I. pololetí bude uhrazen do 20. 9. 2023 a na II. pololetí do 10. 2. 2024.


Veškeré náklady související s dalšími aktivitami oddílu (závody, sportovní soustředění, apod.) plně hradí rodiče (tj. startovné na soutěžích, doprava, ubytování a stravování).

 
Podklady k platbě členských a oddílových příspěvků vám zašleme e-mailem spolu s potvrzením a závaznou přihláškou. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

  • 3 500 Kč - více info. v sekci Příměstské tábory

DĚTI NA STARTU

1. POLOTETÍ - ZÁŘÍ - LEDEN 2600 KČ

2. POLOLETÍ - ÚNOR - ČERVEN 2600 KČ

PLATBA ZA CELÝ ROK 5000 KČ